Jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził niedawno ks. Zygmunt Szmigiel – żołnierz, pedagog, długoletni proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Sosnowcu-Milowicach. Pragniemy przybliżyć naszym Czytelnikom sylwetkę tego zasłużonego kapłana.

Ks. Zygmunt Szmigiel urodził się 12 kwietnia 1922 r. w Sosnowcu. Jego rodzice Piotr i Anna dali wszystkim swoim dzieciom katolicko-patriotyczne wychowanie. W czasie okupacji niemieckiej, by pomóc rodzinie Zygmunt rozpoczął pracę na dole w kopalni „Sosnowiec”. Jako „polski robotnik” wielokrotnie był bity przez pilnujących. Tu rozpoczął również konspiracyjną działalność jako członek AK. Został skierowany do Oddziału Dywersji przy tej kopalni. Ostatnie dwa lata okupacji przed zakończeniem wojny w 1945 r., pracował w hucie zbrojeniowej. Z „dobrymi” papierami należał do fabrycznej brygady kontrolerów. Byli oni ostatnimi, którzy wypuszczali za fabryczną bramę produkty wojenne, które następnie bezpośrednio kierowano na front wschodni. Ich praca dywersyjna polegała na uszkadzaniu pewnych elementów uzbrojenia przy ostatecznej kontroli, co powodowało ich nieprzydatność na polu walki. Na krótko przed nadejściem frontu wschodniego kolega Zbigniew Markowski – student III roku Wydziału Chemii UW został przyłapany na tej dywersyjnej robocie i skazany na śmierć. Podczas przesłuchań nie wydał swego kolegi i przyjaciela – Zygmunta. Ten fakt, jak mi się zwierzył swego czasu Ksiądz Jubilat, miał również wpływ na jego powołanie kapłańskie. Obecnie Jubilat należy do rodziny kombatanckiej i posiada stopień starszego sierżanta AK.
Po zakończeniu wojny wstąpił do Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Jego częstochowski rocznik seminaryjny współpracował na różnych zajęciach i zdawał egzaminy na Wydziale Teologii UJ razem z rocznikiem seminaryjnym krakowskim, w którym studiował również obecny metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski.
Swą doktorską pracę obronił nt. O przedstawieniu Boga u dzieci w wieku przedszkolnym. Habilitacja zaś zawierała pracę: O świadomości religijnej w wieku szkolnym. Pedagogika katolicka. Święcenia kapłańskie otrzymał 4 marca 1950 r. z rąk pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Księża biskupi: Stefan Bareła, Tadeusz Szwagrzyk, Miłosław Kołodziejczyk, Zdzisław Goliński czy Franciszek Musiel, to koledzy z czasów dalszych studiów na ATK w Warszawie, na KUL-u w Lublinie, UJ w Krakowie.
Przez 30 lat bez przerwy na terenie diecezji częstochowskiej, a obecnie w diecezji sosnowieckiej prowadził prekanę tj. kurs przygotowawczy do kapłaństwa. Do czasu objęcia parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Sosnowcu-Milowicach przez 22 lata wykładał w Seminarium Częstochowskim m.in. psychologię religii.
Za zgodą władz kościelnych diecezji częstochowskiej w latach trudnego dla Kościoła okresu PRL nawiązał luźny dialog ekumeniczny z duchowieństwem kościołów braci odłączonych znajdujących się na terenie Zagłębia. Na spotkaniach i odczytach dla duchowieństwa jego pragnieniem było wszczepienie i rozszerzanie typowych dla Zagłębia cech sprawiedliwości społecznej i miłości bliźniego przy udziale Kościoła w tym procesie. Drugą sprawą na wykładach dla seminarzystów, duchowieństwa było pogłębianie ich sprawności teologiczno-pastoralnej w tych trudnych czasach komunistycznych. Na marginesie tych wykładów nie mogło zabraknąć tematu o martyrologii księży i duchowieństwa na terenie Polski w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej w latach 1939-45. Za tę społeczną pracę wśród duchowieństwa został przez sosnowieckiego Biskupa obdarzony godnością dziekana. Za trud wybudowania nowego kościoła w Milowicach, biskup częstochowski Stanisław Nowak uhonorował go godnością kanonika. Konsekracji tego kościoła dokonał Ksiądz Biskup osobiście 16 września 1989 r.
Z dniem 1 sierpnia 1997 r., bp A. Śmigielski SDB, w związku z przejściem na emeryturę, po 21 latach zarządzania parafią milowicką, zwolnił z obowiązku proboszcza i dziekana dekanatu św. Tomasza w Sosnowcu ks. Zygmunta Szmigla.

Źródło: www.niedziela.pl Roman Alojzy Chowaniec

Dodaj komentarz