Sosnowiec: Klub dla mieszkańców otwarty w Milowicach

Dawno już muzyka tak głośnym echem nie niosła się po Milowicach, może ostatni raz w czasie koncertów w parkowym amfiteatrze, ale było to dawno i dzisiaj tylko najstarsi mieszkańcy dzielnicy pamiętają tamte czasy. Dzień 16 czerwca był nie tylko okazją do przypomnienia sobie tych dni, ale przede wszystkim do zaprezentowania mieszkańcom nowego Klubu dla mieszkańców Milowic.

 

Klub formalnie rozpoczął działalność w styczniu, organizując spotkania dla mieszkańców, a potem rozpoczęła tu działalność grupa samopomocowa. Klub powstał w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Milowice, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu jest realizatorem projektu pozakonkursowego: „Razem, więcej, lepiej” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Od maja na zajęcia do klubu może przychodzić każdy. Klub oferuje wszystkim mieszkańcom zajęcia z technik artystycznych, spotkania z dietetykiem i trenerem zdrowia, porady psychologa, radcy prawnego oraz pracownika socjalnego. Wszystkie zajęcia i porady udzielane w Klubie są bezpłatne.

 

– Organizując czwartkowy festyn dla mieszkańców chcieliśmy dać się poznać tym wszystkim, którzy jeszcze nie wiedzieli o istnieniu klubu, ośmielić, tych, którzy nie mieli okazji jeszcze nas odwiedzić oraz podziękować tym wszystkim, którzy do tej pory nas wspierali i bez których ta impreza nie mogłaby się odbyć. Chcieliśmy również pokazać mieszkańcom oraz wszystkim przybyłym gościom, jaki potencjał ma dzielnica i jak wielu wspaniałych ludzi i wiele instytucji pracuje codziennie dla milowiczan. Szkoła, która od stu lat wychowuje kolejne pokolenia mieszkańców oraz przedszkole zaprezentowały piękne występy artystyczne. My dorośli, doceniając talent młodego pokolenia jesteśmy im szczególnie wdzięczni, że na tydzień przed wakacjami nie szczędzili wysiłków, by zaprezentować się podczas festynu – mówią organizatorzy festynu i Klubu dla mieszkańców Milowic.

 

Trzeba też wspomnieć o tym, że dzieci i młodzież wzięli udział w konkursie plastycznym: „Milowice. Moja dzielnica”, prace plastyczne, jakie przygotowały dzieci miały wysoki poziom artystyczny i wymagały od młodych artystów znajomości różnych technik oraz umiejętności ich łączenia. Wszystkie prace podziwiać można na wystawie pokonkursowej w Klubie dla mieszkańców.

 

Otwarcie klubu zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz miejskich, którym delegacji przewodniczył prezydent Arkadiusz Chęciński oraz radni miejscy.

Źródło: http://www.dziennikzachodni.pl/

Sosnowiec: w Milowicach powstaną nowe osiedla

Pola w Milowicach już niebawem zamienić się mają w nowe osiedla mieszkaniowe. Sosnowiecka dzielnica ma przy okazji uzyskać krótsze połączenie drogowe z Czeladzią-Piaskami.
Kiedy niedawno pytaliśmy urzędników z Sosnowca, czy są prowadzone statystyki dotyczące pozwoleń na budowę wydanych w poszczególnych dzielnicach miasta, okazało się, że tak szczegółowo się ich nie ewidencjonuje. Powiedziano nam jednak, że o wiele więcej takich wniosków wpływa z tzw. dzielnic zielonych. Rzeczywiście, wiele nowych domów powstało nie tylko w rejonie ul. Kukułek, ale też w rejonie Porąbki, Cieśli czy Ostrów Górniczych.
Z tego kierunku wyłączają się niejako Milowice, gdzie w najbliższych latach powstać ma spore nowe osiedle zarówno domków jednorodzinnych, jak i zabudowy szeregowej. Gdzie? Na niewykorzystanych dzisiaj dawnych polach położonych za parkiem z pamiątkowym kamieniem, za cmentarzem i terenem Media Centrum z redakcją „Dziennika Zachodniego”. Deweloper jest w stałym kontakcie z miastem.
– Właściciel terenu część działek ma sprzedawać pod budownictwo jednorodzinne, a część zagospodarowywać w formie budownictwa szeregowego. Jesteśmy na etapie podpisania porozumienia z deweloperem – mówi wiceprezydent Sosnowca Mateusz Rykała.
Porozumienie ma regulować wydłużenie ulicy Szosowej (boczna odchodząca od Saturnowskiej) w głąb dawnych pól. Nowa droga ma też stanowić alternatywne połączenie z Czeladzią.
– Droga jednocześnie będzie stanowić kręgosłup nowego osiedla. Pierwsze budowy domów jednorodzinnych już się rozpoczęły. Jest ogromne zainteresowanie tymi terenami – przyznaje Mateusz Rykała. – W ramach tego porozumienia budowa i przebudowa drogi rozpoczęłaby się w przyszłym roku i potrwałaby dwa lata. Chcemy umówić się w ten sposób, że będziemy ją realizować wraz z zagospodarowaniem terenu, tak żeby nie powodować jej niszczenia przez sprzęt budowlany. Porozumienie będzie polegać na tym, że oni sfinansują projekt, a my zrealizujemy. Wiadomo, że nam zależy, żeby ludzie lokowali się w Sosnowcu, żeby płacili tu podatki, a to byłoby kolejne fajne osiedle, które może u nas powstać – dodaje.
Sosnowiec jest też w kontakcie z Czeladzią, bo inwestycje w Sosnowcu mogłyby też uruchomić podobne w sąsiadujących z Milowicami Piaskach. Wzdłuż nowej trasy ma też powstać nowa ścieżka rowerowa, która połączy Czeladź i Sosnowiec. Wydaje się więc, że Milowice wreszcie otrząsają się po letargu, w który popadły po zamknięciu kopalni. W dzielnicy trwa też budowa drugiego bloku na starym boisku Płomienia tuż przy hali sportowej. W pierwszym już mieszkają lokatorzy.