Dawno już muzyka tak głośnym echem nie niosła się po Milowicach, może ostatni raz w czasie koncertów w parkowym amfiteatrze, ale było to dawno i dzisiaj tylko najstarsi mieszkańcy dzielnicy pamiętają tamte czasy. Dzień 16 czerwca był nie tylko okazją do przypomnienia sobie tych dni, ale przede wszystkim do zaprezentowania mieszkańcom nowego Klubu dla mieszkańców Milowic.

 

Klub formalnie rozpoczął działalność w styczniu, organizując spotkania dla mieszkańców, a potem rozpoczęła tu działalność grupa samopomocowa. Klub powstał w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Milowice, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu jest realizatorem projektu pozakonkursowego: „Razem, więcej, lepiej” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Od maja na zajęcia do klubu może przychodzić każdy. Klub oferuje wszystkim mieszkańcom zajęcia z technik artystycznych, spotkania z dietetykiem i trenerem zdrowia, porady psychologa, radcy prawnego oraz pracownika socjalnego. Wszystkie zajęcia i porady udzielane w Klubie są bezpłatne.

 

– Organizując czwartkowy festyn dla mieszkańców chcieliśmy dać się poznać tym wszystkim, którzy jeszcze nie wiedzieli o istnieniu klubu, ośmielić, tych, którzy nie mieli okazji jeszcze nas odwiedzić oraz podziękować tym wszystkim, którzy do tej pory nas wspierali i bez których ta impreza nie mogłaby się odbyć. Chcieliśmy również pokazać mieszkańcom oraz wszystkim przybyłym gościom, jaki potencjał ma dzielnica i jak wielu wspaniałych ludzi i wiele instytucji pracuje codziennie dla milowiczan. Szkoła, która od stu lat wychowuje kolejne pokolenia mieszkańców oraz przedszkole zaprezentowały piękne występy artystyczne. My dorośli, doceniając talent młodego pokolenia jesteśmy im szczególnie wdzięczni, że na tydzień przed wakacjami nie szczędzili wysiłków, by zaprezentować się podczas festynu – mówią organizatorzy festynu i Klubu dla mieszkańców Milowic.

 

Trzeba też wspomnieć o tym, że dzieci i młodzież wzięli udział w konkursie plastycznym: „Milowice. Moja dzielnica”, prace plastyczne, jakie przygotowały dzieci miały wysoki poziom artystyczny i wymagały od młodych artystów znajomości różnych technik oraz umiejętności ich łączenia. Wszystkie prace podziwiać można na wystawie pokonkursowej w Klubie dla mieszkańców.

 

Otwarcie klubu zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz miejskich, którym delegacji przewodniczył prezydent Arkadiusz Chęciński oraz radni miejscy.

Źródło: http://www.dziennikzachodni.pl/