Sosnowiec, parafia św. Brata Alberta

Początki parafii pw. św. Brata Alberta należy szukać w roku 1983. Jako wikariusz parafii św. Andrzeja Boboli ks. Jan Smak 14 listopada otrzymał wtedy zgodę na utworzenie wikariatu terenowego. Podpisał ją bp Stefan Bareła. Ks. Smak otrzymał zgodę tylko na budowę salki katechetycznej, ale, jak to wtedy bywało, po cichu planował wybudowanie świątyni. 26 grudnia 1986 roku bp Stanisław Nowak erygował parafię. Pierwszy proboszcz nowej parafii kierował ją do 18 czerwca 1989 roku. Jego następcą został ks. Leonard Sobczyk. Po nim, 17 lipca 1997 roku duszpasterstwem zajął się obecny proboszcz, ks. Zbigniew Jacuński. To on, po 19 latach budowy, doprowadził do konsekracji kościoła 29 września 2002 roku. Tak długi cykl budowlany został spowodowany trudną sytuacją materialną miejscowej ludności, oraz błędami konstrukcyjnymi, jakie popełniono na początku budowy. Za to teraz wierni mogą być dumni ze swojego kościoła w kształcie rotundy i z dzwonnicy, która znajduje się tuz obok. Przy wejściu można zobaczyć tablice poświęcone jej fundatorom: Gniewomirowi Tresenberg i Andrzejowi Jamruszkiewiczowi


Parafia często określana jest jako parafia „na Betonach”, choć osiedle tym mianem nazywane stanowi tylko jej część. A nazwa wzięła się od metody budowy bloków dla górników dołowych kopalni „Milowice”. Były gotowe formy, które zalewano betonem, nie używając do budowania cegieł. Drugie osiedle, które należy do parafii, to osiedle Kalety, czasem nazywane osiedlem Brata Alberta. Trzecie osiedle, to „Złodziejów”. Nazwa ma swoje podłoże historyczne. Dniówki na kopani trwały kiedyś po kilkanaście godzin. Nic zatem dziwnego, że żony górników musiały zanosić im jedzenie do pracy. W miejscu dzisiejszego osiedla znajdowały się lasy, gdzie złodzieje napadali na kobiety, zabierając im jedzenie. W sumie parafia liczy około 2.200 osób. Od 2008 roku proboszczem parafii jest ks. Janusz Bochenek.

proboszcz: ks. Janusz Bochenek
ul. Chabrów 2
41 – 214 Sosnowiec
tel. 032 269 91 52

tekst i foto: ks. Jarosław Kwiecień, http://www.diecezja.sosnowiec.pl