Wielowiekowa dzielnica

Milowice są jedną z najstarszych dzielnic Sosnowca. Pierwszy ślad w historycznych dokumentach pochodzi z 1105 roku. W dzielnicy już mówi się, że organizacja jubileuszu 900-lecia byłaby znakomitym pomysłem.
– To szansa pokazania Milowic i ich prestiżu wobec miasta – twierdzi ksiądz Leonard Sobczyk z parafii Matki Boskiej Szkaplerznej. – Chcę powoład komitet parafialny ds. organizacji obchodów jubileuszu dzielnicy. 900 lat to wiek, który należy uczcid postawieniem stosownego pomnika ku pamięci przyszłych pokoleo. Mamy jeszcze czas, ale już warto planowad.

Ksiądz Leonard Sobczyk ma już plany obchodów jubileuszu.

Ksiądz chce powoład kilka komisji. Miałyby się zająd opracowaniem historii Milowic, współpracą z magistratem, kontaktami z milowiczanami, którzy opuścili dzielnicę, wreszcie kooperacją z miejscowymi szkołami.
– Co roku obchodzimy rocznicę Powstania Styczniowego. Odbywają się inscenizacje, w których chętnie udział bierze miejscowa młodzież. Może z okazji 900-lecia uda się zrobid w naszym kościele nowy ołtarz? Marzy mi się też postawienie w parafii figury Chrystusa, podobnej do tej z Rio De Janeiro. Gdyby była wysoka na dwa i pół metra i do tego podświetlana, stałaby się symbolem dzielnicy – marzy ksiądz Sobczyk.
– Ksiądz dzwonił do mnie w tej sprawie – przyznaje Elżbieta Błażusiak, dyrektor miejscowej SP nr 12. – Taki jubileusz to znakomity pomysł. Nasi uczniowie chętnie wezmą udział w tym przedsięwzięciu.
Okazuje się, że ta idea może liczyd również na zainteresowanie mieszkaoców dzielnicy.

– Mieszkamy w Milowicach od niedawna. Wiemy jednak, że kiedyś była tu jedna z większych kopalo węgla w Zagłębiu. Milowice związane są też z historią powstao narodowych, o czym niewielu pamięta. Jubileusz byłby prawdziwym świętem dla dzielnicy – mówią bracia Artur i Bartek Szewczykowie.

(łuk) – Dziennik Zachodni