Przybywa tras rowerowych

Przybywa tras rowerowych

Gminę Olkusz przecinają już trzy trasy rowerowe. Najbardziej znana to liczący 200 km Szlak Rowerowych Orlich Gniazd.
W piątek w Parku Tysiąclecia, między sosnowiecką Halą Sportową Milowice, a supermarketem „Geant”, udostępniono nowe ścieżki rowerowe. Zaprojektowano je tak, że tworzą pętlę, do której można się włączyd przy supermarkecie oraz przy hali sportowej.
Ścieżki rowerowe mają 4 km. Starano się w minimalnym stopniu ingerowad w środowisko naturalne. Wykorzystano ślad dawnego torowiska kolejowego oraz ścieżki wydeptane przez pieszych. Rejon został oznakowany.
Urząd Miejski wydrukował specjalne ulotki informujące o nowych ścieżkach. Są rozdawane interesantom odwiedzającym magistrat. Zapowiada się w nich dalszą rozbudowę tras rowerowych i możliwośd dotarcia do zalewu Stawiki. Planowana jest też budowa ścieżek biegnących do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ze ścieżek korzystad będą nie tylko mieszkaocy Milowic, ale i sąsiednich dzielnic.
– Moim zdaniem na szerszych jezdniach powinny byd wyodrębnione ciągłą linią trasy dla rowerzystów – mówi sosnowiczanin, Zbigniew Starostecki. – Mogliby jeździd bezpiecznie.
Dobiegają też kooca prace nad oznakowaniem nowego szlaku rowerowego, którego blisko 20-kilometrowa trasa wiedzie z Klucz do Olkusza. Na szlak można wyjechad z dwóch punktów startowych, z których jeden zlokalizowany jest pod siedzibą PTTK na olkuskim rynku, a drugi na parkingu pod szkolnym basenem w Kluczach.
Podczas przejażdżki, w większości polnymi i leśnymi drogami, można podziwiad krajobraz z typowymi dla Jury skałami wapiennymi. Szlak prowadzi do punktów widokowych na Pustyni Błędowskiej w Kluczach i Chechle.
Szlak, na zlecenie urzędu gminy, opracował i wyznaczył Andrzej Dziąbek, przewodnik z olkuskiego oddziału PTTK, który z nauczycielem wychowania fizycznego, Grzegorzem Kalisiem z Klucz, poprowadzili wycieczkę rowerową nowym szlakiem. W pionierskim przejeździe nowej trasy wzięła udział młodzież z Olkusza.
Nowy szlak rowerowy to trzecia taka trasa na terenie gminy. Najbardziej znana to prawie 200-kilometrowy Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd, oznaczony kolorem czerwonym (prowadzi z Krakowa do Częstochowy przez najciekawsze zakątki Jury, w tym także przez Klucze).
Przed rokiem PTTK wyznaczyło kolejny szlak z Łaz do punktu widokowego w Chechle, tuż przy Pustyni Błędowskiej. Z myślą o większej dostępności terenów gminy dla rowerzystów ze Śląska i Zagłębia planuje się przedłużenie tego szlaku z Chechła i połączenie go z nowym szlakiem.

(jew, RAJ) – Dziennik Zachodni