Parki w Milowicach

Park w Milowicach przy ul. Baczyńskiego

Park ten powstał w 1922 roku na terenach rolnych i nieużytków. Istniała tam sadzawka z dwiema fontannami, a cały park posiadał ogrodzenie. W okresie II wojny światowej był bardzo zniszczony. W sześćdziesiątych latach wybudowano na jego obszarze muszlę koncertową i ogródki jordanowskie. Nadano mu wówczas nazwę Parku im. 22 Lipca. Obecnie park ten jest nadal niszczony.

Z dawnego układu alejek i zieleni nie zostało prawie nic. W drzewostanie wieku około 70 lat odnotowano 11 gatunków drzew i krzewów. Do grupy najliczniej rosnących drzew należy zaliczyć takie gatunki jak: kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, klon zwyczajny i brzoza brodawkowata
Ponadto rośnie tam jeszcze kilka dębów i jaworów.

Park w Milowicach przy ul. Baczyńskiego/Studziennej (dawniej Park im. Ks. J. Poniatowskiego)

W 1912 roku na miejscu folwarku założono park nadając mu imię Księcia Józefa
Poniatowskiego. Zajmował on wówczas powierzchnię dwukrotnie większą niż dziś (dzisiaj ok. 0,9 ha). Lata jego świetności przypadły na okres międzywojenny, kiedy opieką nad parkiem sprawowała kopalnia „Wiktor” (potem „Milowice”). Park posiadał ciekawą infrastrukturę rekreacyjna, a parkowe bramy zamykał na noc zatrudniony tam stróż. W czasie II wojny park został bardzo zniszczony. Wprawdzie został po wojnie odrestaurowany, a w sześćdziesiątych latach nawet ogrodzony, lecz do dawnej świetności już nie powrócił.

Drzewostan parku jest obecnie luźny z dominującą robinią akacjową. Ponadto rośnie tam kasztanowiec zwyczajny, brzoza brodawkowata i klon zwyczajny. Obszar parku od południowego zachodu sięgał ulicy Studziennej i linii miejskiej zabudowy z małą kapliczką. Właśnie w pobliżu kapliczki są jeszcze dwie stare, okazałe topole czarne.

Dodaj komentarz