Produkcja z mięsa

W Milowicach przy zakładach mięsnych ma powstać wytwórnia związków fosforu, wytwarzanych z mięsnych półproduktów.

Niepokoi to mieszkańców tej dzielnicy. – O ile wiem mają w nim być spalane kości – mówi Ryszard Stasiak z Milowic.
Jednak pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sosnowieckim magistracie uspokajają.
– Kończymy właśnie prace nad wydaniem decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Z naszej strony nie ma żadnych przeciwwskazań, by takiej decyzji nie wydać. Z przedstawionych nam przez inwestora dokumentów widać, że produkcja nie będzie uciążliwa dla środowiska, a tym samym dla mieszkańców tej dzielnicy – mówi Małgorzata Caban z Wydziału Ochrony Środowiska. – Związki fosforu mają być produkowane w bardzo wysokiej temperaturze z półproduktów mięsnych, które obecnie są wywożone z zakładu i następnie utylizowane.
Związki fosforu są wykorzystywane np. do produkcji ceramiki czy kwasu fosforowego (technicznego lub spożywczego).

Źródło: http://www.polskatimes.pl/ Sebastian Reńca

Budowa instalacji chemicznej w Milowicach

Budowa instalacji chemicznej w Milowicach

Zakład Badawczo-Produkcyjny BioChem Sp. z o. o. – spółka córka P.P.H.U. DUDA-Bis – planuje wybudować w Milowicach instalację do produkcji związków fosforu. Przedsięwzięcie jest zgodne z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tej inwestycji. Przeciwwskazań do wydania takiej decyzji – wg naczelnik Wydziału, Wandy Orlińskiej – nie ma.

Celem inwestycji jest pełne wykorzystanie wszystkich produktów i półproduktów z przemysłu mięsnego, co do których występuje ograniczony popyt na rynku. Surowcem do produkcji związków fosforu będzie tkanka mięsno-kostna (czysta i świeża, nie mająca statusu odpadu) pozyskiwana z procesu rozbioru zakładu P.P.H.U. Duda-Bis Sp. z o. o., poddana uprzednio odproteinowaniu i odtłuszczeniu w odrębnej instalacji, prowadzonej również przez zakład BioChem Sp. z o. o., na terenie zakładu P.P.H.U. Duda-Bis Sp. z o. o.

Według informacji Wydziału Ochrony Środowiska planowana inwestycja jest dobrze zabezpieczona przed oddziaływaniem na środowisko. Instalacja wyposażona zostanie w urządzenia ochrony powietrza, które wyeliminują przykre zapachy oraz w filtr workowy do przechwytywania pyłu. W procesie produkcji związków fosforu nie będą powstawały ścieki technologiczne ani odpady.

Z raportu sporządzonego przez firmę specjalistyczną (na zlecenie ZB-P BioChem) wynika, że realizacja przedsięwzięcia spełnia wszystkie normy i przepisy w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu postanowieniem z dnia 30 kwietnia br. uzgodnił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Komisja Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Sosnowcu ma jednak pewne obiekcje. Dr Maciej Ornowski zauważa „nieszczęśliwe położenie tej instalacji w centrum aglomeracji”. Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Miklasiński jest za zorganizowaniem szerszego panelu dyskusyjnego. Karol Winiarski wyraża obawy, że mogą wystąpić awarie. Inaczej sprawę widzi Aleksander Kalański, który uważa, że nie jesteśmy parkiem krajobrazowym. – Jeśli ta instalacja jest proekologiczna, to jestem za – mówi Kalański. Radny z Milowic, Krystian Dziewior przypomina, że społeczeństwo Milowic już protestowało przeciwko produkcji mięsa w Milowicach i wskazana byłaby szersza konsultacja społeczna z mieszkańcami dzielnicy.

W czerwcu radni będę kontynuować temat budowy instalacji.

Nowa firma ma zatrudniać 15 osób. W Europie pracują tylko dwie takie instalacje: we Francji i w Wielkiej Brytanii.

Autor: JL Teks pochodzi ze strony http://sosnowiec.info.pl

DUDA-BIS z Sosnowca w drodze na GPW

DUDA-BIS z Sosnowca w drodze na GPW

Dawid Sukacz. prezes BBI Capital NFI

BBI Capital NFI obejmie 19,05 proc. akcji sosnowieckiej firmy Duda-Bis (nie jest związana z giełdowym Polskim Koncernem Mięsnym Duda), jednej z większych w Polsce firm z branży przetwórstwa mięsnego.

– Zainwestujemy w spółkę 20 min zł. Pieniądze powiększą kapitał obrotowy Dudy-Bis – mówi Dawid Sukacz, prezes funduszu. Pozostałe akcje należą do założycieli spółki, Małgorzaty i Michała Dudów.

Właściciele Dudy-Bis zdecydowali się na wpuszczenie do firmy inwestora finansowe¬go, ponieważ chcieli dokapitalizować spółkę w taki sposób, by zachować nad nią kontrolę.
W przyszłym roku akcje spół ki trafią na warszawską giełdę. Ofertę publiczną Duda-Bis przeprowadzi za pośrednictwem Millennium Domu Maklerskiego. Fundusz prawdopodobnie nie sprzeda swoich papierów w ofercie publicznej, tylko zaczeka na dalszy wzrost wartości spółki
– Branżę mięsną czeka dalsza konsolidacja. Małe ubojnie, niespełniające wymogów sanitarnych, prędzej czy później znikną z rynku. Pozwoli to na wzrost marż dużych graczy, takich jak Duda-Bis – mówi prezes BBI Capital.

Duda Bis działa w kilku segmentach rynku mięsnego. Posiada nowoczesną ubojnię w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim, a także zakład przetwórstwa mięsnego, sieć kilkudziesięciu sklepów mięsnych (własnych i działających na zasadzie franczyzy) Zajmuje się tez dystrybucją wyrobów mięsnych (ma duże centrum dystrybucyjne w Poznaniu).
Dzięki zastrzykowi gotówki od BBI Capital, Duda-Bis ma w tym roku podwoić swój zysk netto w stosunku do 2007 r. z około 10 min zł do około 20 min zł. Sprzedaż firmy w ostatnich latach utrzymywała się na poziomie 550-560 min zł. Według danych z Krajowego Rejestru Sądowego, kapitały własne Dudy-Bis przekraczają 100 min zł, a aktywa netto 200 min zł.

W najbliższych tygodniach RKI Capital może poinformować o dwóch kolejnych transakcjach. Pierwsza z nich dotyczy zakupu udziałów w spółce niepublicznej. Druga to fuzja jednej ze spółek portfelowych funduszu z inną firmą już notowaną na giełdzie.