Hotele przy Baczyńskiego?

Ulica Baczyńskiego. Szansa dla miasta czy kolejna mrzonka? Wielkie połacie niewykorzystanej przestrzeni i wielkie plany. Jakie?

Przebudowa ulicy Baczyńskiego znalazła się wśród zadań samorządu Sosnowca na bieżący rok. Okazuje się, że jest to jedno z trudniejszych wyzwań. We wrześniu ubiegłego roku magistrat ogłosił przetarg na wykonanie projektu koncepcyjnego przebudowy tej ulicy. Żadna firma nie zgłosiła jednak swojej oferty.

RTV i AGD, Elektronika

Ulica Baczyńskiego pojawiła się wśród tematów omawianych na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Poruszona została m.in. kwestia przebudowy samej ulicy, zagospodarowania przestrzennego wokół niej, w tym stworzenia tam bazy hotelarskiej. Można jednak odnieść wrażenie, że temat, który wywołał zainteresowanie rajców, jest ignorowany przez kierownictwo ratusza.

Mimo dyskusji na temat Baczyńskiego na sesji Rady Miejskiej, projektu zagospodarowania rejonu ulicy nie zna Grzegorz Dąbrowski, rzecznik UM. – Przygotowujemy się do modernizacji tej ulicy. Jest to nasz plan na 2008 rok. Jeśli chodzi o bazę hotelarsko-gastronomiczną, chcemy stworzyć ją m.in. przy ulicy Kresowej. Nic nie wiem natomiast o zagospodarowaniu przestrzennym wokół ulicy Baczyńskiego – przyznaje Dąbrowski. Rzecznik nie zna także kulisów poprzedniego przetargu, który zakończył się fiaskiem. -Możliwe, że nikt nie zgłosił się do przeprowadzenia projektu. Nie jestem w tej kwestii zorientowany – ucina.

Czy zadziwiająca niewiedza rzecznika Urzędu Miasta jest dowodem na marginalizowanie inwestycji przez władze Sosnowca i traktowanie jej „po macoszemu”? Elżbieta Pękala, naczelnik Wydziału Inwestycji UM przekonuje, że gmina ma wobec tego rejonu ambitne i ciekawe zamiary. Pomysłów jest kilka. -Plany inwestycyjne do roku 2010 obejmują przebudowę ulicy. To nie jest nowa idea. Do przetargu ogłoszonego w ubiegłym roku nikt się nie zgłosił. Na chwilę obecną mamy środki na kolejny przetarg. Będzie ogłoszony w najbliższym czasie, prawdopodobnie do końca czerwca – mówi Pękala. Szefowa Wydziału Inwestycji tłumaczy, iż przebudowa ulicy i przestrzeni wokół niej miałaby objąć całość: kanalizację, odpowiednie odwodnienie, modernizację drogi, torów tramwajowych, oświetlenia. Na tych terenach planowane są także poważne inwestycje ekonomiczne.

-Planujemy stworzenie tu strefy ekonomicznej, obejmującej m.in. zakłady Duda i drukarnię Polskapresse. Wydaliśmy też pozwolenie na budowę firmy, która będzie produkować elementy plastikowe – dodaje Maria Pietraszczyk-Szewczenko, naczelnik Wydziału Architektury UM.

Dalsza część ulicy przeznaczona jest pod zabudowania jednorodzinne i zieleń. -Jeśli chodzi natomiast o bazę hotelową, na chwilę obecną nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględniałby jej budowę w tym miejscu. Wiem natomiast, że prywatni inwestorzy planują budowę hotelu z basenem przy ulicy Kresowej – wyjaśnia Maria Pietraszczyk-Szewczenko.

Powstania hoteli przy ul. Baczyńskiego nie wyklucza natomiast Ryszard Łukawski, zastępca prezydenta Sosnowca. -Ulica została zgłoszona jako centrum pobytowe na Euro 2012. Sosnowiec ubiega się o status miasta współuczestniczącego w Euro. Decyzja w tej sprawie nie zależy jednak od nas, ale od władz w Warszawie. Musimy zrealizować inwestycje związane z budową hoteli, ale nie tylko. Oprócz zapewnienia noclegu należy zorganizować rekreację, trening, szybki dojazd do Chorzowa. Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja Warszawy, planujemy przebudowę ulicy Baczyńskiego – zapewnia Ryszard Łukawski.

Magdalena Kłobusek
www.e-sosnowiec.pl