„POLSKAPRESSE” Sp. z o.o. się rozbudowuje

Grupa Wydawnicza „POLSKAPRESSE” Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Prasa Śląska w Katowicach realizuje etapy programu inwestycyjnego , którego celem jest rozbudowa kompleksu centrum mediowego zlokalizowanego w Sosnowcu – Milowicach przy ulicy Baczyńskiego 25 A – o dwa następne po drukarni prasowej (I i II etap) moduły funkcjonalne, którymi będą hala ekspedycyjno – magazynowa (III etap) oraz obiekt biurowy (IV etap).

Planowana inwestycja w Katowickiej SSE polega na przeniesieniu głównej siedziby wydawnictwa Polskapresse Oddział Prasa Śląska z dotychczasowej lokalizacji w Katowicach – Śródmieściu na tereny Strefy oraz wybudowaniu obiektu magazynowego, będącego pierwszym w tej skali przedsięwzięciem Polskapresse związanym z gospodarką magazynową.

III etap – czyli budowa nowoczesnego obiektu magazynowego jest związana z nową strategią wydawniczą firmy. Duża produkcja własna, zróżnicowane harmonogramy produkcji i dostaw skłaniają do posiadania magazynów odpowiednich do profilu głównej działalności drukarni. Planowana inwestycja umożliwi wysokie magazynowanie towarów oraz obrót gospodarczy towarami związanymi ze sprzedażą gazet i czasopism na rynku. Są to głównie książki i płyty CD oraz VCD w dużych nakładach. Gospodarka magazynowa w tym zakresie wymaga dużej staranności oraz powiązania z bieżącą produkcją drukarni. Magazyn będzie służył wszystkim oddziałom Polskapresse.

IV etap – zakłada powstanie najnowocześniejszego w regionie budynku administracyjno – biurowego. Będzie on użytkowany jako reprezentacyjny biurowiec. Budynek będzie podpiwniczony, wysoki na 7 kondygnacji, z dwiema zewnętrznymi windami, kantyną na ok. 30 – 35 osób oraz reprezentacyjnym holem przystosowanym do organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych

Po zakończeniu poszczególnych etapów inwestycyjnych w drukarni, magazynach oraz obiekcie biurowym zatrudnionych będzie ok. 280 pracowników a planowane nakłady finansowe na realizację etapów III i IV to ponad 40 mln zł.